Kallelse Årsmöte 2015

Den 26 februari kl.18.30 är det årsmöte. Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Styrelsen föreslår att mötet ska besluta om samgående med Hohög scoutkår samt andra stadgeändringar. Kom och rösta. Alla medlemmar är välkomna!