Årsmöte. Alla medlemmmar välkomna!

Den 26 februari 2015 kl.18.30 är det årsmöte. Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Styrelsen föreslår att mötet ska besluta om samgående med Hohög scoutkår samt andra stadgeändringar. Kom och rösta. Alla medlemmar är välkomna! / Kårstyrelsen