Rover

Roverscouter förbättrar världen. All scouting handlar om samhällsengagemang men det blir aldrig så tydligt som i roveråldern.

alder-rover

Du blir Roverscout från att du tar studenten till att du fyller 25 år och för första gången finns det ingen ledare i din kår som stöttar dig och dina patrullkompisar. Men du har också full frihet att själv styra vad du vill ägna din rovertid åt!

 

I Husie Scoutkår finns det för närvarande ingen aktiv roververksamhet. Kontakta någon i styrelsen om du vill starta upp den här avdelningen.

 

Besök annars hemsidan www.luftascout.se för att inspireras av vad man kan göra som roverscout.

 

Gränslöshet • Redo • Utveckla • Ledarskap • Lyssna & stötta

Som Roverscout präglas livet av val. De flesta går idag ett treårigt gymnasieprogram och tar studenten i början av Roverscouttiden eller i slutet av Utmanaråldern. Många ströjobbar med osäkra framtidsplaner, andra börjar studera på annan ort och de flesta flyttar ifrån sin föräldrar. Livsvalen och de oundvikliga uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga för många att hantera.

Arbete i projektform tillsammans med andra Roverscouter, där scouterna själva utformar och genomför sina aktiviteter, passar 19-25-åringarna perfekt. Då får de möjlighet att använda sin kreativitet samtidigt som gruppens trygghet finns till hands. För många roverscouter är det värdefullt att ha kvar kontakten med sina gamla scoutkompisar. Många intresserar sig för specifika frågor och tillsammans med nya eller gamla vänner hittar scouten möjlighet att engagera sig och brinna för olika saker. Tillsammans kan man till exempel bilda nätverk med andra som intresserar sig för samma frågor.

I 19-25-årsåldern är förmågan till logiskt tänkande fullt utvecklad och kreativitet och idérikedom är på topp. I den här åldern tar man ofta större risker och utmanar sig själv mer än man gör senare i livet, på gott och ont. Roverscouten vandrar vidare genom att söka egna projekt. Hon eller han har eventuellt en mentor i eller utanför scouterna, som stöd i sin utveckling.