Utforskarna

Utforskarna är Husies egen avdelning för dig som vill prova scouting redan i första klass. Med fantasins hjälp utforskar vi en ny värld av spännande aktiviteter.

Avdelningen är bara igång på vårterminen. Mer info kommer upp senare i höst.

Utforskarnas bild - ett förstoringsglas

 

 

 

Nyfikenhet • Roligt • Samarbeta • Utforska • Kan själv

Utforskarscouter är barn i åldern 6-7 år. Det är en härlig ålder där barnen gärna vill utforska både hur saker fungerar och hur omgivningen ser ut. Inom scouting är ”Learning by doing” (lära sig av sina handlingar) viktigt, något som speglas även på Utforskarstadiet. Här får barnen uppleva äventyr, medan de lär sig praktiska saker och får göra det själva. Utforskarnas logga är just ett förstoringsglas som symboliserar scouternas upptäckar- och utforskarglädje som är så viktig att ta tillvara på, tillsammans med elden som symboliserar scouternas engageman – vi brinner för det vi gör.

Utforskaravdelningen är helt ny avdelning som startades upp Vt-11. Vi startade avdelningen eftersom vi ser att behovet fanns och finns. Barn vill bli scouter tidigare än vad vi kunde ta emot dem, så då var det helt enkelt dags att låta alla dessa blivande scouter bli en del av kåren. Hela terminen är utformad som ett rollspel där vi leker och lär.

Bra att veta om avdelningen är att namnet Utforskarna är Husies egna namn på avdelningen. Andra kårer har valt andra namn (t.ex. Bävrarna) för den åldersgrupp, om de har den. För tyvärr har inte alla kårer någon avdelning för barn under 8 år. Vi har vår utforskaravdelning tack vare ledare Felix starka insats hösten 2010.