Medlemsavgift och försäkring

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför samt försäkring. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 300 kronor per termin.

Helgläger som vi har ungefär två gånger per termin kostar vanligen ca 150 kronor, vilket bland annat går till mat.

Den som betalar sin medlemsavgift blir medlem i Scouterna, i kåren, ett distrikt, samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor. Husiescouter blir också medlemmar i KFUM-KFUM Scoutförbund.

Försäkring

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade. Läs mer om våra försäkringar på http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/for-dig-som-ar-medlem/

För att vara försäkrad krävs det att du är medlem.

Hur blir jag medlem?

Så här kan du göra för att bli medlem. Du kan också kontakta oss eller en ledare, så får du hjälp.

1. Testa på möten. Du är välkommen att när som helst på terminen komma på ett möte och testa scouting.

2. Lämna in kontaktuppgifter och hälsodeklaration till din ledare.

3. Berätta samtidigt att du har bestämt dig för att fortsätta.

(4. Din ledare lägger in dina uppgifter i systemet och du väntar på en faktura i brevlådan. Fr.o.m. att du är inlagd i systemet räknas du som medlem och kan åka på läger försäkrad. Så även om inte fakturan har kommit till dig eller du inte hunnit betala den är du medlem.)

5. Betala fakturan på 300kr/termin.

6. Gå på möten, åk på läger och ha så roligt du bara kan!