Dokument

Här finns en del dokument som kommer att behöva fyllas i vi olika aktiviteter, om du t.ex. ska låna material ur källaren eller vill ha tillbaka pengar för något du köpt till kåren.

Efter en aktivitet kan man här redovisa både utgifter med kvitton och inkomster via avgifter:

Om olyckan är framme, eller om man bara behöver veta i efterhand hur många som var med på lägret/hajken så hjälper det om man fyllt i denna lista:

För att ledarna ska kunna ta hand om och kontakta scouterna vid behov fylls denna lapp i:

Efter ett läger så fyller man i detta dokument och lämnar in till kassören. På så sätt kan man få ersättning om lägret/hajken gick back. En deltagarlista hör även till denna redovisning:

 

Kan användas för att veta när vilka scouter är med på mötena. Dessa uppgifter ska sen redovisas för kommunen för att vi ska få bidrag:

Har du kvitton du vill ha ersättning för, använd detta dokument:

Om du är ute efter ersättning för en resa du har gjort, fyll i detta dokument och lämna till kassören. Kan även erfodras av ett evenemang, t.ex. ett läger:

När du lånar utrustning från källaren så fyll i denna lista. På så sätt kan kårens materialansvarige bättre ta hand om kårens utrustning: