Erika Wernbro

Foto saknas

-

Titel: Sekreterare Hemsidesansvarig

E-post: equis_angel@hotmail.com

Mobil: 076-242 42 42

Jobbar som: Student

Favoritknop: Spansk trumpetstek

Finns alltid med i lägerpackningen: Vantar

Finns alltid med på styrelsemötena: Min mobil