Stora ändringar till våren!

Nästa termin, 2014, slår Husie Scoutkår ihop scoutavdelningarna med Hohög Scoutkår som redan bor i samma hus. Tillsammans så hoppas vi kunna erbjuda en ännu bättre och roligare scouting.

Sedan en kort tid tillbaka så är Husie och Hohög med i samma riksorganisation – Scouterna. Att vi nu med lika verksamhet, i samma hus och i samma organisation tar och samarbetar också med avdelningsverksamheten känns som ett naturligt steg. Att det sker just nu beror bland annat på att vi annars hade haft ledarbrist och behövt dra ner på verksamheten. Med samarbetet kommer vi istället att dra nytta av våra gemensamma resurser bättre och alla kan fortsätta att var scouter.

Du hittar våra nya mötestider under avdelningar.

Vi har också satt ihop ett meddelande om dessa förändringar, som du hittar här.