Kårens historia

Husie scoutkår 70 år – 1934-2004

70 år är en ganska lång tid, även för en scoutkår. Samtidigt passar Torpet på att fylla 50 år som Husie scoutkårs lägerstuga. Vi är såsom Malmös äldsta aktiva kår stolta över vår höga ålder men också över vår kår så som den ser ut idag. Men vi ger oss inte med det. Vi vill naturligtvis bli ännu bättre så att vi kan bli ännu malligare när vi fyller 100.

Varmt välkommen till Husie och känn historiens vingslag…

 

Vi har försökt samla lite smått och gott från kårens historia. I flikarna till höger kan du läsa mer om de olika årtionden.

gamlascouter