1930-talet

Husie scoutkår startades på det glada 30-talet

Scoutrörelsen kom till Husie hösten 1934. Initiativtagarna, pastor Twete, J. Chr. Hansen m.fl. sammankallade en hel del av församlingens tolvåriga pojkar till ett möte i gamla sockenstugan vid Husie kyrka. Det var ett talrikt besökt möte, som återupprepades en gång i veckan.

Under dessa förstamöten uttogos och utbildades de första patrulledarna och i december samma år var kåren ett faktum, med J Chr Hansen som kårchef. Kåren gick raskt framåt och sockenstugan räckte inte till för alla patrullerna så att en del måste flytta ut i det bredvidliggande bårhuset, som inte mera användes för sitt ursprungliga ändamål. Församlingens sk fattighus, som låg strax intill stod tomt och fick även disponeras en tid. Det var fart och fläkt över arbetet, man arbetade för det stora Tullgarnslägret 1938, där ett 25-tal grabbar var med.

Med kriget följde att kåren en vacker dag stod utan äldre, erfarna ledare, vilka inkallts till beredskapstjänst. Grabbarna skingrades åt alla håll, med undantag för en liten grupp som samlades då och då i den gamla arrestlokalen vid Hallstorpsvägen. Ett gäng, som också höll troget samman, under de första krigsåren ,var det stronga vandrarscoutgänget som bildats hösten 1939.

En av kårens hedersmedlemmar, Curt Bülow, var en av dessa första patrulledare.

 

I Husie startade vi 1937 vargungeverksamhet. Vår första flockchef var dåvarande fröken Elisabeth Carlander, sedermera Fru Bülow, som i många år ledde flocken tillsammans med församlingens Syster Astrid. Vargungarna höll liksom scouterna till uppe vid kyrkan i gamla sockenstugan. Det var en mycket trivsam lokal, men det var alltför lång väg dit. Man får nog säga att det var en prestation av de små pojkarna, att gå den långa vägen dit under de mörka höst- och vinterkvällarna.

 

Beth Bülow är den andra hedersmedlemmen i kåren.

Tullgarn 1938

gammalblandning

1. Lägrets egen frisör
2. Husiekårens idylliska lägerplats
3. HKH. Prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla
4. Baddags
5. Inget roligt jobb, potatisskalning
6. J. Chr. Hansen (tv) var ledare för Husietruppen