1940-talet

Billiga läger redan då

Scoutarbetet gick lite trögt under krigsåren. Grabbarna ville hellre vara med i föreningar där man fick hålla i ett gevär, exempelvis skytteföreningar, hemvärn, landsstorm etc. Till det stora lägret i Olofsborg i Västergötland kunde vi inte skrapa ihop mer än nio deltagare. Det var svåra år utan erfarna ledare och emellanåt utan någon lokal, som rekvirerats för militära ändamål. Efter kriget återvände dock intresset men pojkarna skiljde sig en del från kollegerna 1939.

 

Kårens sommarläger i Rörum kostade den hutlösa summan av 15 kronor.

husiescouter1942

Den senare delen av 40-talet sökte man kontakt med föräldrarna och noterade med tillfredställelse att deras välvilliga och uppmuntrande inställning. Man hoppades att denna kontakt skulle kunna fördjupas med tiden kanske rent av i form av en föräldraförening.

Mot slutet av förtio-talet så gick verksamheten på högvarv och man deltog bland annat på Skånelägret vid Stenshuvud 1948.

Olofsborg 1941

Vid Olofsborg, som ligger vid den idylliska sjön Ståken i Västergötland, samlades ca. 2.100 KFUM scouter till nationalläger. Det var tryckande varma lägerdagar, som bl a hade till följd att scouterna vid ett par tillfällen fick rycka ut och bekämpa skogsbränder i närheten av lägerplatsen. Det var mitt under kriget, med hårda ransoneringar. Ledare för Husietroppen var Henry Henningsson. Lägerchef var dåvarande scoutchefen, generalsekreterare Hugo Cedergren.

gammalblandning2

1. Utsikt från Husie- och Limhamnskårernas gemensamma förläggning.
2. En liten del av den imponerande fanborgen.
3. Sekreterare Edv. Swedmark, lägrets gästchef, samt husietroppens ledare Henry Henningsson.
4. Lägerchefen, generalsekreterare Hugo Cedergren.
5. Kåren från Kiruna hade en riktig lappkåta med.