1950-talet

Nya lokaler, Torpet och Föräldraföreningen

Femtiotalets scouthändelse var succén Öresundslägret 1951 vilket gick av stapeln i Barsebäck. Det fanns ju inget Kärnkraftverk där då. Pionjärarbetena från lägret är omtalade än i dessa dagar. Hedersmedlem Curt Bülow blev avdelningschef för scoutavdelningen. Efter en föräldrafest på Husieskolan bildas föräldraföreningen 1951.

Torpet kommer till kårens ägo 1954 och ett enormt arbete med att renovera bondgården samt fixa fram pengar till huset påbörjas. Ofta cyklade man upp till Torpet, jobbade och cyklade sedan hem samma dag. Samma år bildades en blåvinge-ring i KFUK:s anda och kårens andra hedersmedlem Beth Bülow utnämns till ledarinna. 1959 flyttar kåren in i Virentofta fritidsgård.