1960-talet

Prövningarnas år

Året 1964 får kåren ett nytt RS-lag och får för första gången på många år en kårledare. Då lokalen renoveras tvingas avdelningarna hålla till på Videdals ungdomsgård. Styrelsearbete har alltid varit lika populärt och det krävdes ett extra årsmöte 1966 för att att tillsätta styrelse. Ett försök att samarbeta med Husie KFUK (scoutkåren Sjöhästen) inleddes 1969. Detta fungerade inte alls varför det snabbt lades ner.