1970-talet

Tjejstormning

Hastighetsrekordet Virentofta-Torpet sattes på tidigt sjuttiotal av Inge Kvant (och en V8:a) och sägs ligga på 18 minuter. En annan stor händelse i kårens historia som inträffade 1970 var införandet av det nya avdelningssystemet med minior, junior, patrull och RS. Året därpå välkomnades även flickor i Husie scoutkår.

Mot slutet av sjuttiotalet började åter igen samarbetet med Sjöhästen, bl a åkte de båda kårerna på pingst och sommarläger tillsammans.