2000-talet

Husägare och stabil utveckling

Husie Scoutkår blev årets Malmöförening

Husie scoutkår har korats till årets förening i Malmö 2003. I motiveringen står bland annat att: ”Förutom framgångsrik scoutverksamhet bedriver föreningen också ett miljöprojekt som utbildar barn och ungdomar i ansvarsfull energianvändning samt ett antidrogprojekt.” Utöver äran fick föreningen mottaga 25.000 kr till sin verksamhet från Malmö stad.

utmrkelser