2010-talet (eller även kallat nutidsorientering)

Detta kan väl knappast kallas för historia riktigt än; men det betyder inte att vi har tråkigt för det. Stolta husiescouter har redan nu på dessa två år hunnit delta på det mesta från övernattningar med två scouter till jamboreer med 40 000 deltagare. / år 2012

 

Det var nu i årskiftet mellan 2010-11 som vi antog de nya nationella avdelningsnamnen.

Utforskarna bildades, ålder 6-7 (ej nationellt namn)

Miniorerna blev Spårarna

Juniorerna blev Upptäckarna

Patrullscouterna blev Äventyrarna

Utmanarna bildades, ålder 15-18. Förut hade inte denna åldersgrupp ledare, men Utmanarna har ledarstöd

Rover fortsatte som Rover (RS), men nu för åldern 18-25