Scouternas historia

Robert Baden-Powell

bp

Han grundade scoutingen år 1907, när han höll världens första scoutläger på Brownsea Island. Han gav senare även ut boken Scouting for Boys år 1908.

 

Han levde ett mycket spännande liv, och är man intresserad rekommenderas dessa två länkar:

Baden-Powell, svenska wikipedia

Baden-Powell, engelska wikipedia

 

Agnes Baden-Powell

agnes-baden-powell

Syster till Robert. Robert bad henne om hjälp att starta flickscoutingen. Detta gjorde hon år 1910. Det fanns flickscouter redan när pojkscoutingen började 1907, men år 1910 kunde de oficiellt gå med i Girl Guide (Girl Scout) och kalla sig scouter.

 

Läsa mer?

WAGGGS