Scouternas organisation

Världen

I världen finns det två förbund som organiserar scouter, WOSM och WAGGGS. I dagsläget finner man över 40 miljoner scouter runt om i världen, utspridda på 216 länder.

WOSM

The World Organization of the Scout Movement grundades år 1920, har ca 40 miljoner medlemmar och har sitt säte i Genève, Schweiz. Svenska scoutkårer har varit anslutna till WOSM sedan år 1922. Idag ansluts alla svenska scouter av manligt kön till WOSM.

WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts grundades år 1928 och har ca 10 miljoner medlemmar. I Sverige ansluts alla scouter av kvinnligt kön till WAGGGS.

 

Även om man i dagsläget ser en nedgång för scouting inom Sverige, så växer rörelsen sett till hela världen.

Sverige

I Sverige finns en organisation som alla Sveriges scouter är medlemmar i. Denna organisation heter Scouterna. Scouterna har också en del samarbetsorganisationer som t.ex. KFUK-KFUM Scoutförbund, equmenia, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, EFS Scout och Frälsningsarmén. Många kårer har valt att bara tillhöra Scouterna, men det finns också de som tillhör en samarbetsorganisation, antingen genom dubbelanslutning eller genom att använda samarbetsorganisationen som en mellanhand. Husie Scoutkår har en dubbelanslutning till både Scouterna och KFUK-KFUM Scoutförbund.

I dagsläget finns det ca 70 000 scouter i Sverige. Scoutingen har varit väldigt stor här. T.ex. kan man nämna att ca var fjärde svensk har/har haft sommarstuga, medan var tredje svensk är/har varit scout.

Scouterna

År 1968 bildades Svenska Scoutunionen, som år 1982 bytte namn till Svenska Scoutrådet. På Svenska Scoutrådets årsmöte 2010 beslutades att Svenska Scoutrådet som paraplyorganisation till de då fem förbunden skulle avvecklas till 2013. Istället omvandlades ett av förbunden, Svenska Scoutförbundet, till organisationen Scouterna dit alla svenska scouter numera ansluts, antingen direkt eller via en samarbetsorganisation.

Lokalt

Distriktet

På lokal nivå finns det distrikt som hjälper scoutkårer som ligger nära varandra geografiskt att samarbeta kring t.ex. läger, rekrytering och utbildningar. Husie scoutkårer tillhör Södra Skånes Scoutdistrikt.

LUFT

För utmanar- och roverscouter så finns det något som heter LUFT. Det är ett samarbete mellan många kårer i Skåne-Blekinge, och finns till för att scouterna lättare ska kunna träffa scouter från andra kårer. LUFT styrs dessutom demokratiskt av ett årsmöte och en styrelse i samma ålder som deltagarna. För många är Luftatinget en perfekt arena för att lära sig hur demokrati fungerar och även deras andra arrangemang är mycket omtyckta. Vem kan leva utan luft? >>